logo ue

Dostarczamy rozwiązania technologiczne dla przemysłu lotniczego.

Zajmujemy się głównie obróbką materiałów trudno-obrabialnych takich jak nadstopy niklu i stopy tytanu, a w szczególności produkcją części o restrykcyjnych wymaganiach zapewnienia jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych pozostałych usług.

O firmie

Spółka Salloytech powstała w 2014 roku i jest firmą technologiczno-konstrukcyjną z bogatym zapleczem produkcyjnym.

Od początku funkcjonowania przedsiębiorstwo stawia na działania, które mają na celu zapewnienie najwyższej jakości wytwarzanych wyrobów. Dzięki zespołowi certyfikowanych specjalistów, głównym odbiorcą naszych produktów jest przemysł lotniczy. Działalność firmy obejmuje także usługi szybkiego prototypowania, inżynierii odwrotnej, badania NDT, prace nad zleconymi projektami badawczo-rozwojowymi, których celem jest usprawnienie procesów technologicznych oraz usługi doradcze z zakresu zapewnienia jakości.

Od stycznia 2018 siedzibą jest Park Naukowo-Technologiczny Świerk mieszczący się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku pod Warszawą. Dojście do naszej przestrzeni biurowej, magazynowej oraz produkcyjnej możliwe jest tylko poprzez elektronicznie kontrolowaną strefę dostępu. Przy realizacji interdyscyplinarnych projektów mamy możliwość skorzystania z laboratoriów oraz doświadczenia kadry inżynierów i naukowców zatrudnionych w instytucie.

Nasze główne atuty:jakość
Jakość

Zapewniamy certyfikowany AS9100D System Zarządzania Jakością przez wykwalifikowaną kadrę audytorów wewnętrznych.

technologia
Technologia

Stosujemy nowoczesne metody obróbkowe, ubytkowe oraz addytywne aby zapewnić optymalny stosunek ceny do jakości przy równoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań.

terminowość
Terminowosć

Gwarantujemy szybki czas działania od fazy projektu do dostawy materiału dzięki metodzie Just-in-Time.

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą usług:

Produkcja

Specjalizujemy się w wytwarzaniu części z nadstopów niklu oraz stopów tytanu metodami ubytkowymi oraz addytywnymi. Obróbka materiałów trudno-obrabialnych jest naszą mocną stroną, jednakże podejmujemy się również pracy z bardziej konwencjonalnymi stopami metali jak np. aluminium, stal. Nasz park maszynowy obejmuje zakres obróbek takich jak frezowanie CNC, toczenie, szlifowanie, bębnowanie, wycinanie drutowe WEDM, znakowanie mikro-udarowe, piaskowanie oraz jest cały czas rozwijany w nowe urządzenia. Pozostałe procesy produkcyjne np. nakładanie powłok galwanicznych, obróbki cieplnej jesteśmy w stanie zrealizować poprzez kontrolowanych poddostawców.

Usługi związane z zarządzaniem jakością

Doradztwo, audyty, przygotowanie do certyfikacji, szkolenia w zakresie wdrażania i utrzymania:

 • Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO9001/AS9100 oraz PRI AC7004 (NADCAP Aerospace Quality System),
 • procesów technologicznych wymagających akredytacji NADCAP (specjalizacja Coatings PRI AC7109 - thermal spray, Coating Evaluation Laboratory, Stripping of Coatings, inne procesy do uzgodnienia),
 • laboratoriów spełniających kryteria ISO 17025 oraz NADCAP (lista AC7101),

jak również pomoc przy tworzeniu:

 • kontroli pierwszej serii produkcyjnej (FAI) zgodnie z AS9102,
 • planów kontrolnych i technicznych do procesów specjalnych.
Badania NDT

Do realizacji zleconych nam projektów, możemy wykonać badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (X-ray) przy pomocy cyfrowego tomografu przemysłowego, który jest do naszej dyspozycji dzięki partnerstwu z PNT Świerk jak również możemy dokonać kontrolę czystości części przy użyciu pomieszczenia o wysokiej czystości (norma ISO 14 644-1).

Szybkie prototypowanie i konstruowanie

Dzięki własnym zasobom oraz infrastrukturze laboratoryjnej Parku Naukowo-Technologicznego "Świerk" możemy zaproponować usługi związane z prototypowaniem części z metalu i tworzyw sztucznych (w tym silikonowych, gumowych, plastikowych). Oferujemy druk 3D z proszków metali (max 90x90x72 mm) oraz z plastiku (max 250x210x200mm). Jesteśmy w stanie zamodelować dowolne bryły 3D (również zoptymalizowane pod druk 3D) w programie SolidWorks oraz Inventor a także stworzyć dokumentację techniczną przez wykwalifikowanych konstruktorów.

Inżyniera Odwrotna

Wykorzystując Laboratorium Przestrzennego Skanera Optycznego znajdujące się w strukturze PNT, możemy zaoferować usługi związane z inżynierią odwrotną poprzez skanowanie światłem strukturalnym urządzenia GOM ATOS Triple Scan. Maksymalna przestrzeń robocza to 560x560 mm.

Procesy cieplne - natryskiwanie plazmowe

Nasze doświadczenie w procesach cieplnych, głównie w procesie natryskiwania plazmowego pozwala na kompleksową optymalizację działania od strony:

 • konstrukcyjnej, przy projektowaniu oprzyrządowania technologicznego,
 • technologicznej, jako pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań zabezpieczenia części przed pokryciem powłoką miejsc na to nie przeznaczonych i piaskowaniem (maskowanie),
 • jakościowej, możemy zaoferować rozwiązania zapewnienia jakości powłoki, konsultacje przy tworzeniu planów kontrolnych oraz technicznych, przeprowadzenie kontroli pierwszej serii produkcyjnej (FAI) oraz audytu pod akredytację NADCAP.

Zachęcamy do zapytań o szczegóły oferty poprzez kontakt telefoniczny, e-mail lub formularz umieszczony na stronie. Z chęcią odpowiemy na każde pytanie.

Systemy jakości, certyfikaty, koncesje

Wizja:

Wierzymy, że będziemy rozpoznawalną marką wytwarzającą wysokiej jakości części dla przemysłu lotniczego na rynku światowym.

Kojarzeni będziemy nie tylko z wytwarzaniem wyrobów pod zamówienia klienta, lecz także z innowacyjnymi rozwiązaniami dającymi wiele korzyści kontrahentowi.

Misja:

Misją firmy Salloytech jest zaspokojenie wymagań klientów przemysłu lotniczego poprzez:

 • nowe wdrożenia procesów technologicznych z wykorzystaniem zdobytego know-how,
 • obróbkę materiałów trudno-obrabialnych,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Polityka Jakości:

Polityka Jakości przedsiębiorstwa Salloytech Sp. z o.o. ukierunkowana jest na produkcję wyrobów i realizację usług najlepszej jakości, spełniających wymagania naszych klientów oraz na budowaniu trwałych relacji z klientami dzięki zaufaniu oraz poczuciu wzajemnej korzyści.

Główne założenia i cele Systemu Zarządzania Jakością to:

 • zadowolenie Klientów, które staramy się osiągnąć poprzez terminową realizację zamówień, produkcję i oferowanie wyrobów oraz usług o najwyższej jakości,
 • produkcja wyrobów z wysokiej jakości materiałów przy zachowaniu korzystnej ceny, dzięki współpracy z kwalifikowanymi dostawcami,
 • rozwijanie infrastruktury i poprawa warunków pracy poprzez modernizację obszarów produkcyjnych firmy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników dzięki programowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sprawnienie procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii i unowocześnianie parku maszynowego,
 • optymalizacja kosztów dostaw poprzez poszerzenie gamy dostawców,
 • zapewnienie stabilizacji finansowej firmy poprzez pozyskanie rynków zagranicznych i zwiększenie produkcji na rynki krajowe.

Wyróżnienia

Samorząd wojewódzki po raz X zorganizował konkurs "Innowator Mazowsza", podczas którego nagradza najbardziej kreatywnych naukowców i firmy, które swoją działalność opierają na innowacjach i nowoczesnych technologiach. W konkursie wzięło udział 13 uczestników w kategorii dla firm i 42 – naukowców.

Nasza firma została laureatem konkursu zdobywając III nagrodę w kategorii firma za technologię produkcyjną obróbki nadstopów niklu i stopów tytanu metodami niekonwencjonalnymi i procesami specjalnymi na potrzeby przemysłu lotniczego.

Galeria

Wykonane przez nas produkty:

Fundusze unijne

Firma Salloytech realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach: